Sponzori

Ovim putem zahvaljujemo se slijedećim fizičkim i pravnim osobama (abecednim redom), na njihovoj novčanoj ili materijalnoj potpori, koja doprinosi kvalitetnijem radu i usavršavanju našeg kluba kao i uređenju i opremanju ”drugog mjesta za vježbe gađanja”:

Autoškola Imar d.o.o.

Baesa d.o.o.

Borula d.o.o.

Crni vjetar d.o.o.

Elkron d.o.o.

Euroherc osiguranje d.d.

Facultas d.o.o.

Hrvatski savez akcionog streljaštva

Humanitarna udruga ”Naš San Njihov Osmijeh”

Istarska Županija

Krajcar Medical d.o.o.

Medilife EMS GmbH

Motortech Consulting d.o.o.

Općina Marčana

O Sv.

R.S.Bonum d.o.o.

Spada souvenirs

Stolarski obrt ”VILI”

Tehnomont d.d.

Umjetnik, obrt za rušenje građevinskih objekata i zemljane radove

Zajednica sportskih udruga Općine Marčana

Zajednički stolarski obrt vl. Darko i Damijan Pucić