Sponzori

Ovim putem zahvaljujemo se slijedećim fizičkim i pravnim osobama (abecednim redom), na njihovoj novčanoj ili materijalnoj potpori, koja doprinosi kvalitetnijem radu i usavršavanju našeg kluba kao i uređenju i opremanju ”drugog mjesta za vježbe gađanja”:

Autoškola Imar d.o.o.

Baesa d.o.o.

Borula d.o.o.

Facultas d.o.o.

Hrvatski savez akcionog streljaštva

Humanitarna udruga ”Naš San Njihov Osmijeh”

Krajcar Medical d.o.o.

Općina Marčana

R.S.Bonum d.o.o.

Spada souvenirs

Zajednica sportskih udruga Općine Marčana