Mjesto za vježbe gađanja

Google koordinate: 44.984270, 13.976115

Uređenje po fazama je u tijeku…sukladno Pravilniku o civilnim strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja te prostorima za ispitivanje oružja i streljiva (NN 86/2021).

1.FAZA: sječa i odvoz stabala ✔

2.FAZA: obnova granica zemljišta, geodetsko mjerenje ✔

3.FAZA: radovi radnim strojevima; rovokopačem, malčerom ✔

4.FAZA: nabava ✔ i montaža zaštitne ograde i stupova (montirano 125 od 250m)

5.FAZA: nabava ✔i montaža znakova upozorenja

6.FAZA: nabava, izrada meta✔ i montaža nosača meta

7.FAZA: narudžba i montaža nadstrešnice (u drugoj fazi…)

8.FAZA: mjerenje razine buke (2023)

9.FAZA: nabava vatrogasnih aparata i kutija prve pomoći ✔

10. FAZA: ishodovanje dozvole MUP-a (2023)