Informacije

Streljački klub Istra iz Marčane osnovan je 2003. godine, na inicijativu strijelaca južne Istre koji se natječu u disciplini zračni pištolj i pištolj velikog kalibra.

Ciljevi udruge: poticanje, razvoj i unapređenje streljačkog sporta te razvitak odgojnih, moralnih i etičkih vrijednosti kod svojih članova.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi: promicanje, poticanje te planiranje aktivnosti članova u razvoju i unapređivanju streljačkog sporta na području općine i županije; organiziranje i provođenje vježbanja i natjecanja; organiziranje i provođenje rekreativnih aktivnosti članova; poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada; organiziranje i provođenje programa streljačke sportske škole, kao streljačke sportske obuke; skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti natjecatelja; skrb o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju streljanom; skrb o stvaranju materijalnih i financijskih uvjeta za ostvarivanje zadaća i ciljeva kluba

Predsjednik udruge: Ivica Bolonović
Tajnik udruge: Emil Spada

ČLANSTVO

Član Kluba može biti svaki građanin Republike Hrvatske pod jednakim uvijetima, koji prihvača Statut i opće akte Kluba, te plaća članarinu. Osoba koja želi postati član Kluba podnosi Izvršnom odboru Kluba pisanu zamolbu (pristupnicu), na temelju koje Izvršni odbor donosi odluku o prijamu.

STRUČNI KADAR

-profesori kineziologije i treneri streljaštva (programiranje i provođenje: sportske pripreme, sportske poduke djece i mladeži, sportske rekreacije i podućavanje članova osnovnoj tehnici u streljaštvu)

-doktori medicine, spec. (skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti natjecatelja)

-dipl.psiholog, psihoterapeut (psihološka priprema sportaša)

-Republički majstori streljaštva

-vrhunski i vrsni sportaš Hrvatske III. i IV. kategorije pri HOO

-sudci streljaštva sa licencom HSS-a

-Long range Shooting ”instructor”

-osposobljena osoba za poslove oružja po posebnom propisu